MNiSW rozstrzygnęło dwa konkursy na tłumaczenie dzieł polskiej i światowej literatury z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wśród nagrodzonych projektów jest 13 z UW.

Uniwersalia to jeden z nowych modułów NPRH. Dwa konkursy, których celem było umożliwienie tłumaczenia i publikacji dzieł humanistycznych. Do konkursów zgłoszono łącznie ponad 180 wniosków, z czego finansowanie przyznano 73.

 

Polskie dzieła na języki kongresowe

Do konkursu Uniwersalia 2.1 zgłaszano tłumaczenia tekstów dawnych oraz współczesnych. Dzięki przekładom polskich tekstów, do obiegu międzynarodowego włączonych zostanie 49 książek. Wśród nich 9 pozycji tłumaczyć będą naukowcy z UW z wydziałów: Lingwistyki Stosowanej, Filozofii i Socjologii, Polonistyki oraz Historycznego. Przełożone na język angielski będą m.in. Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945, Inny Mickiewicz, Leśmian

międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne.

 

Łączna suma dofinansowania dla projektów z UW to 871,5 tys zł.

 

Lista nagrodzonych projektów (pdf)

 

Klasyczna literatura na język polski

Konkurs Uniwersalia 2.2 pozwoli natomiast na wzbogacenie polskich zbiorów o dzieła klasycznej literatury zagranicznej. W sumie na zrealizowanie 23 projektów MNiSW przeznaczy ponad 7 mln zł.

 

Prof. Krzysztof Piotr Wójtowicz Wydziału Filozofii i Socjologii wzbogaci zbiory dwóch serii wydawniczych: Biblioteki Klasyków Filozofii oraz Biblioteki Współczesnych Filozofów. Dr hab. Małgorzata Jacyno z Wydziału Filozofii i Socjologii przekładać będzie French Theory, dr hab. Joanna Jurewicz z Wydziału Orientalistycznego Mahabharat (hinduistyczny poemat), a dr Mustafa Switat z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Al-Musawat (Equality).

 

Uniwersyteckie projekty w konkursie Uniwersalia 2.2 otrzymały dofinansowanie na kwotę 2,3 mln zł.

 

Lista nagrodzonych projektów (pdf)