Szkoła Edukacji PAFW i UW, która kształci nauczycieli j. polskiego i matematyki, zakończyła pierwszy rok akademicki. Każdy ze studentów podczas wystąpienia końcowego prezentował jedno wybrane zagadnienie edukacyjne. Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do 30 czerwca.

– Bardzo bym chciała, żeby ten eksperyment, w który zaangażował się Uniwersytet Warszawski, przekładał się na działania zmieniające oblicze kształcenia nauczycieli na całej uczelni – mówiła podczas uroczystości prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, pierwsza dyrektor Szkoły Edukacji.

 

Współpraca nauczycieli

Szkołę Edukacji ukończyło 14 studentów. Na zakończenie mieli do wykonania trzy zadania: dokończenie swojego portfolio, które przygotowywali przez cały rok, czyli segregatora dokumentującego ich naukę, napisanie eseju oraz przygotowanie wystąpienia na temat, który szczególnie ich zainteresował. Tematy, które przedstawili to m.in. porażki nauczycielskie, czytanie w klasie, odczarowywanie matematyki, reagowanie na potrzeby swoje i uczniów.

 

Ewa Kordzińska i Aleksandra Prońko, polonistki, wystąpiły wspólnie, żeby opowiedzieć o współpracy nauczycieli. – Metaforą, której użyłyśmy,  był klucz wędrujących ptaków. Ptaki lecące za innymi zużywają mniej energii niż w przypadku lotu samodzielnego. Ta oszczędność nie dotyczy oczywiście osobnika będącego na czele. Z tego powodu ptaki lecące w kluczu zmieniają się na swoich pozycjach, dzięki czemu wszystkie osobniki zyskują na wspólnym locie. Tak samo jest w przypadku nauczycieli, opowiedziałyśmy co zyskałyśmy prowadząc razem lekcje i co zyskali uczniowie – mówi Aleksandra Prońko.

 

Dyplom z wyróżnieniem otrzymała Monika Tlaga, absolwentka Wydziału Polonistyki UW.

 

Rekrutacja trwa

Na studia nauczycielskie do Szkoły Edukacji PAFW i UW mogą się zgłaszać przede wszystkim absolwenci filologii polskiej lub matematyki z tytułem magistra oraz nauczyciele ze stażem pracy krótszym niż 10 lat.

 

Rekrutacja trwa do 30 czerwca. W roku 2017/2018 studia są bezpłatne. Dodatkowo kandydaci mogą się ubiegać o przyznanie stypendium oraz pomoc w zakwaterowaniu w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.szkolaedukacji.pl