Agnieszka Wojtukiewcz, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, otrzymała grant przyznawany przez European Media Management Association. Badaczka analizuje zjawisko rezygnowania z konsumpcji przekazów medialnych. 

European Media Management Association to międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesorów, doktorów, doktorantów i ekspertów w obszarze zarządzania mediami, organizacjami medialnymi oraz funkcjonowaniem mediów. Jej granty przyznawane są co roku tylko dwóm osobom, które nie mają jeszcze stopnia doktora, na podstawie ich doświadczenia akademickiego, dotychczasowego zaangażowania naukowego, projektowanych badań oraz dorobku naukowego. Laureaci grantów mają możliwość uczestnictwa w corocznej konferencji EMMA, podczas której prezentują swoje badania.

 

Tegoroczną laureatką jest Agnieszka Wojtukiewcz, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, która prowadzi badania związane z unikaniem newsów, czyli zjawiskiem odłączania się od mediów i rezygnowania z konsumpcji przekazów medialnych.

 

– Cieszę się, że mogę przedstawić wyniki moich badań oraz budować relacje, które procentują w przyszłości. Dzięki udziałowi w międzynarodowej konferencji EMMA mam możliwość otrzymania informacji zwrotnej na temat mojej pracy od doświadczonych, zagranicznych naukowców i ekspertów w dziedzinie zarządzania mediami, co w pozytywny sposób wpływa na jakość mojej dysertacji. Takie działania są priorytetem w rozwoju młodych naukowców i naukowczyń, a jednocześnie umożliwiają networking oraz podejmowanie wspólnych działań badawczych. Jest to dla mnie możliwość poznania badań innych naukowców, a także poszerzenia horyzontów w mojej dyscyplinie – mówi Agnieszka Wojtukiewicz.