8 czerwca w Ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się uroczystość promocji 274 nowych doktorów oraz wręczenia listów gratulacyjnych dwadzieściorgu dziewięciorgu doktorom habilitowanym, którzy uzyskali stopień naukowy w 2023 roku.

W 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora zdobyły 274 osoby, a doktora habilitowanego – dwadzieścia dziewięć. Uroczysta promocja i wręczenie listów gratulacyjnych odbyły się 8 czerwca w Ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, pogratulował osiągnięć bohaterkom i bohaterom spotkania, podziękował również promotorom, dziekanom i przewodniczącym Rad Naukowych Dyscyplin za sprawowaną przez nich opiekę naukową.

 

W wydarzeniu wzięli udział członkowie Zespołu Rektorskiego, dziekani, dyrektorzy szkół doktorskich, przewodniczący Rad Naukowych Dyscyplin, a także rodzina i bliscy nowych doktorów i doktorów habilitowanych.