17 kwietnia Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął przez aklamację uchwałę popierającą strajk nauczycieli.

 

„W poczuciu odpowiedzialności za stan szkolnictwa w Polsce Senat Uniwersytetu Warszawskiego popiera strajk nauczycieli, solidaryzując się z postulatami niezbędnej poprawy ich sytuacji materialnej” – napisano w uchwale.

Uchwała Senatu UW w sprawie poparcia strajku nauczycieli

 

Pobierz pdf