Od roku akademickiego 2019/2020 ruszy 12 nowych i 8 przemodelowanych kierunków studiów II stopnia na UW. – Są one pomyślane tak, żeby dać studentom takie kompetencje i umiejętności, które będą w centrum zainteresowania pracodawców za kilka lat – mówi prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju. O dofinansowanych ze środków ZIP programach kształcenia opowiadała wraz z dr Agnieszką Janiak-Jasińską na antenie Radia Kampus.

Oferta 20 nowych lub zmienionych kierunków studiów II stopnia na UW została przygotowana w wyniku analizy raportów na temat zawodów przyszłości oraz rozmów z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Dzięki temu proponowane programy kształcenia lepiej odpowiadają wymaganiom obecnego i przewidywanego rynku pracy.

 

Lepsze dostosowanie programów kształcenia na studiach II stopnia do potrzeb gospodarki i społeczeństwa jest jednym z celów Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). – II stopień nie musi być żadnym uzupełnieniem, kontynuacją, „dorabianiem” czegoś, co było na licencjacie. II stopień to nowe wyzwanie: dużo bardziej wymagające, ale też dużo bardziej ciekawe – tłumaczy dr Agnieszka Janiak-Jasińska, pełnomocnik rektora UW ds. jakości kształcenia podczas rozmowy w audycji „Kampus Główny”.

Wśród nowych kierunków studiów II stopnia na UW w roku akademickim 2019/2020 znajdą się:

 

NOWE KIERUNKI STUDIÓW W JĘZYKU POLSKIM:

 

 • Zarządzanie Big Data (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii),
 • Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych),
 • Socjologia cyfrowa (Wydział Filozofii i Socjologii),
 • Geologia poszukiwawcza (Wydział Geologii),
 • Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej),
 • Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka (Wydział Orientalistyczny),
 • Helwetologia – studia szwajcarskie (Wydział Neofilologii),
 • Filologia polskiego języka migowego (Wydział Polonistyki),
 • Sztuki społeczne (Wydział Polonistyki).

NOWE KIERUNKI STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM:

 

 • Sustainable Development (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem),
 • Physics (Wydział Fizyki),
 • Cognitive Science (Wydział Psychologii).

„Filologia polskiego języka migowego” to jedyny taki program studiów w Polsce, z kolei „Helwetologia – studia szwajcarskie” jest unikatowa w skali  świata. – Ten unikat powinien zainteresować kandydatów na studia, ale też pokazać, że uniwersytet stara się być różnorodny, wartościowy i stwarza szansę rozwoju również w niestandardowych kierunkach – mówi dr Agnieszka Janiak-Jasińska.

 

Kierunki studiów II stopnia zostały dofinansowane ze środków Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP).

 

Całej rozmowy z prof. Anną Gizą-Poleszczuk i dr Agnieszką Janiak-Jasińską na temat nowych kierunków studiów II stopnia na UW można wysłuchać na kanale YouTube Radia Kampus: