Uniwersytet Warszawski zawarł umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Porozumienie podpisali rektor UW oraz prezes ZUS.

– W przeszłości nie mieliśmy tak wielu kontaktów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mamy do czynienia z dwiema instytucjami, które odgrywają fundamentalną rolę publiczną. ZUS jest tą instytucją, która dźwiga na sobie cały system ubezpieczeń społecznych, bez którego funkcjonowanie naszego społeczeństwa byłoby niemożliwe. Uniwersytet Warszawski odgrywa podstawową rolę w kształceniu młodych pokoleń, ale także w badaniach naukowych i kształceniu studentów. Wreszcie mamy okazję robić coś wspólnie – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy o współpracy prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

„Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS” to tytuł projektu, który będzie realizowany przez UW i ZUS. Obie instytucje będą współpracowały w dziedzinie dydaktycznej, naukowej i rozwojowej.

 

– Zawsze umowy partnerskie są przejawem jednoczenia wysiłków w imię nadrzędnych spraw. Myślę, że nasza umowa będzie służyć dobru wspólnemu – dbaniu o należyte wykonywanie zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także zadbaniu o to, aby ta tematyka znalazła godne miejsce na naszym Uniwersytecie – zaznaczyła w swoim wystąpieniu prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

 

Na porozumieniu skorzystają zarówno studenci, naukowcy i pracownicy administracyjni z Uniwersytetu Warszawskiego, jak też pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Dzięki umowie możliwa będzie m.in.:

  • organizacja staży w ZUS dla studentów Uniwersytetu,
  • konsultacje dla studentów i pracowników UW o tematyce ubezpieczeń społecznych,
  • wykłady przedstawicieli ZUS na UW,
  • organizacja szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych dla wykładowców oraz pracowników administracyjnych Uniwersytetu,
  • udział pracowników ZUS w szkoleniach, studiach i studiach podyplomowych organizowanych przez UW.

 

Uroczystość podpisania umowy o współpracy między UW a ZUS odbyła się 7 kwietnia o godz. 12.00 w sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.