MNiSW ogłosiło wyniki konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wyróżniono 19 projektów realizowanych na UW.

Ministerstwo przyznało dofinansowania w dwóch modułach – „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z modułów został podzielony na dwa konkursy – część a oraz część b.

 

„Rozwój”

W tym module nagrodzono 7 projektów badawczych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Zostaną one dofinansowane na ponad 4,1 mln zł:

  • Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne – dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz (Wydział Historyczny)
  • Zaawansowane metody analizy diety populacji pradziejowych i historycznych – dr hab. Arkadiusz Sołtysiak (Wydział Historyczny)
  • Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski – dr hab. Agata Nalborczyk (Wydział Orientalistyczny)
  • Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej – dr hab. Magdalena Środa (Wydział Filozofii i Socjologii)
  • Humanistyka zintegrowana jako heurystyka badawcza. Studium kultury modelowania ekonomicznego – dr hab. Łukasz Hardt (Wydział Nauk Ekonomicznych)
  • Rozwój bioetyki partycypacyjnej – prof. dr hab. Paweł Łuków (Wydział Filozofii i Socjologii)
  • Ludzie z fabryki porcelany – dr Ewa Klekot (Wydział Historyczny)

 

Jeden z nagrodzonych naukowców – dr hab. Łukasz Hardt – opowiada o swoich badaniach: – Celem projektu będzie analiza praktyki budowania modeli ekonomicznych z punktu widzenia wybranych koncepcji z zakresu filozofii nauki. Innymi słowy to projekt z obszaru filozofii ekonomii, w której próbuje się wyjść „poza” ekonomię i oświetlić jej wybrane problemy z perspektywy filozofii nauki. Dlatego też w projekcie oprócz ekonomistów z Wydział Nauk Ekonomicznych UW udział wezmą filozofowie z Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Część pierwsza modułu „Rozwój” została stworzona w celu sfinansowania innowacyjnych projektów badawczych, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnych i aktualnych problemów polskiej kultury. Cześć druga skierowana jest do naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne, łączące badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Spośród 317 zgłoszonych wniosków w module „Rozwój” nagrodzono 53 projekty, które dofinansowano na prawie 30 mln zł.

 

„Umiędzynarodowienie”

Drugi rozstrzygnięty przez ministerstwo konkurs daje możliwość przetłumaczenia i opublikowania najwybitniejszych polskich monografii. Naukowcy mogli zgłaszać zarówno tłumaczenia nowości, jak i pozycji klasycznych w polskiej humanistyce. Natomiast dofinansowanie z część drugiej „Umiędzynarodowienia” pozwala na wydanie zagranicznych wersji najważniejszych polskich czasopism naukowych.

 

W tym konkursie nagrodzono 12 projektów realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Łącznie otrzymały one dofinansowanie na ponad 675 tys. zł. Do konkursu zgłoszono 251 projektów, a wyróżniono 95. Na zwycięskie pomysły ministerstwo przeznaczy 8,1 mln zł.

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał w 2010 roku, aby pomagać autorom prac humanistycznych.

Więcej informacji o konkursach NPRH.