Już po raz ósmy odbywa się międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week). Organizowane od 20 do 26 października na całym świecie wydarzenia, debaty, premiery książek mają promować otwarty dostępu do nauki i edukacji. Hasło tegorocznej edycji to ,,Generation Open”, organizatorzy chcą zachęcić studentów do angażowania się w działania na rzecz otwartości w nauce.

Udział Polski w OAW koordynuje Koalicja Otwartej Edukacji, do której należy blisko 30 instytucji naukowych, kulturalnych i fundacji. Jednym z założycieli koalicji jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ICM jest twórcą Platformy Otwartej Nauki, z okazji tegorocznego OAW opublikowano na niej: “Pomocnik Prawny PON” – wsparcie dla wszystkich, którzy chcą udostępniać publikacje naukowe w sposób otwarty, a także polski przekład książki Petera Subera “Otwarty dostęp”. Online dostępny jest także wywiad z profesorem Nicholasem Cannym, przewodniczącym grupy roboczej ds. otwartego dostępu przy Europejskiej Radzie ds. Badań (European Research Council).

 

W promocję otwartego dostępu w ramach OAW zaangażowała się także Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.