Pracownicy UW i najbliżsi członkowie ich rodzin mogą skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień, który znajduje się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Szczepienia będą trwały do 14 czerwca, a ich dostępność zależy od liczby wolnych miejsc. Na możliwość wyboru daty i godziny będzie miała wpływ kolejność dokonania zgłoszenia na szczepienie. W przypadku dużego zainteresowania szczepieniami zostanie rozważone wyznaczenie dodatkowych terminów podania pierwszej dawki (po 15 czerwca).

 

Kto może skorzystać z możliwości szczepienia w UPSz?
  • pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony i określony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • członkowie rodziny pracownika uprawnieni do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – dziecko, współmałżonek, rodzic, rodzic współmałżonka.

 

Jak zapisać się na szczepienie?

Żeby zapisać się na szczepienie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie na szczepienie organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z CenterMed”, który jest dostępny na stronie: https://covid.uw.edu.pl/zgloszenie-checi-szczepienia-czlonkow-rodzin-pracownikow-w-punkcie-organizowanym-przez-uniwersytet-warszawski-we-wspolpracy-z-centermed/

 

Zgłoszenia dokonuje pracownik, który wskazuje jakiego rodzaju pokrewieństwo zachodzi z osobą zgłaszaną do szczepienia.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.centermed.pl/uw. Można je również uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 875 95 31 lub wysyłając e-mail na adres: uw(at)centermed.pl.
O programie

Uniwersytet Warszawski uczestniczy w akcji szczepień w zakładach pracy na podstawie wytycznych rządowych. Na początku maja 2021 roku uruchomiony został Uniwersytecki Punkt Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (przestrzeń sportowa na poziomie -1).

 

Program przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione. Kompleksową obsługę medyczną, w tym rejestrację, ustalanie terminów i informowanie pacjentów o terminach szczepień oraz wykonywanie szczepień, świadczy CenterMed.

 

Zgłoszenie do szczepienia w UPSz oznacza również wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do CenterMed i ma na celu ustalenie docelowej liczby osób, a następnie umówienie terminu szczepienia i jego realizację.

 

Udział w szczepieniu jest bezpłatny.