Stypendia DeepMind są skierowane do kobiet zainteresowanych studiami magisterskimi na Uniwersytecie Warszawskim, powiązanymi z badaniami z zakresu uczenia maszynowego. W tym roku przyznane zostaną po raz trzeci. Termin składania wniosków upływa 30 października.

Program stypendialny DeepMind umożliwia nawiązanie kontaktu z badaczami i inżynierami oraz studiowanie i prowadzenie badań w zakresie uczenia maszynowego na wiodących uniwersytetach. W roku akademickim 2022/2023 przyznane zostaną dwa stypendia dla kobiet zainteresowanych studiami magisterskimi na UW, które chcą specjalizować się w uczeniu maszynowym i zamierzają prowadzić badania naukowe w tym zakresie.

 

Razem na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji

– Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z DeepMind w tym ważnym programie stypendialnym. Nasz wydział jest zdeterminowany, aby przyczynić się do zniesienia barier utrudniających kobietom karierę w informatyce – mówi prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW).

 

Projekty wybrane w poprzedniej edycji programu

Stypendystka Aleksandra Mysiak, studentka kierunku Machine Learning na MIM UW, współpracuje z Mai Gimenez z DeepMind i dr. Jackiem Cyranką (MIM UW). Jej projekt badawczy dotyczy przetwarzania języka naturalnego, w szczególności styku uczenia maszynowego z tradycyjną lingwistyką. Ostatnie lato spędziła w Londynie, jako Research Data Scientist – stażystka – w firmie Meta, pracując głównie nad metodami statystycznymi w modelowaniu nietypowych i zaszumionych danych.

 

Weronika Skibicka, studentka kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (Neuroinformatyka) na Wydziale Fizyki, współpracuje z dr. Jordi Grau Moyą z DeepMind oraz prof. Przemysławem Bieckiem (MIM UW). Jej projekt badawczy koncentruje się na interpretacji hierarchiczności struktury kory słuchowej poprzez analizę cech reprezentujących ją modeli sieci neuronowych. – Byłem mentorem Weroniki w ciągu ostatniego roku w ramach programu stypendialnego DeepMind. Program pozwala na dużą elastyczność, dzięki czemu mogliśmy dyskutować na wiele interesujących tematów, a nawet skontaktować ją z innymi międzynarodowymi badaczami z DeepMind i spoza niego. Mam nadzieję, że to poszerzyło jej doświadczenie i wzbudziło jeszcze głębsze zainteresowanie sztuczną inteligencją i ML – mówi dr Jordi Grau Moya.

 

Trzecia edycja stypendiów

W roku akademickim 2022/2023 zostaną przyznane kolejne dwa stypendia. O stypendium mogą się ubiegać studentki, które:

  • mają obywatelstwo lub prawo pobytu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • zostały w roku akademickim 2022/2023 przyjęte na pierwszy rok studiów II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, na jednym z poniższych kierunków:

– Data Science and Business Analytics,

– informatyka,

– matematyka,

– bioinformatyka,

– zastosowania fizyki w biologii i medycynie

 

i zamierzają skoncentrować się na badaniach związanych z uczeniem maszynowym lub sztuczną inteligencją.

 

Każde stypendium wynosi 25645 EUR i obejmuje:

  • miesięczne stypendium w wysokości około 900 EUR (maksymalnie 24 miesiące);
  • fundusze na wyjazdy naukowe w wysokości 2185 EUR;
  • 1500 EUR na sprzęt badawczy lub komputerowy.

Stypendia zostaną przyznane dwóm studentkom, które w latach akademickich 2022/2023 i 2023/2024 będą studiować na Uniwersytecie Warszawskim, prowadząc badania związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy zapoznać się z regulaminem i przesłać do 30 października 2022 roku zgłoszenie pod adresem deepmindfellow(at)mimuw.edu.pl.