W 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się m.in. wybory rektora, prorektorów, dziekanów i senatorów. Znane już są terminarz wyborczy oraz liczba elektorów, którzy wybiorą rektora i prorektorów oraz członków Senatu uczelni.

Na posiedzeniu Senatu UW, które odbyło się 18 listopada 2015, wybrano członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

26 listopada UKW wybrała swojego przewodniczącego dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji oraz jego zastępcę prof. Marka Bednarskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych.

 

3 grudnia UKW podjęła uchwałę w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych (pdf).

 

7 stycznia 2016 UKW ustaliła podział na okręgi wyborcze i liczbę elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020.

 

Wybory rektora

Wyboru władz uczelni – rektora, prorektorów, członków Senatu – dokonuje Kolegium Elektorów. Członkowie Kolegium Elektorów są wybierani wśród nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów. Zgodnie z uchwałą nr 8 UKW z 7 stycznia oraz uchwałą nr 21 z 21 stycznia Kolegium Elektorów będzie liczyć 364 członków: 189 osób wybranych z grona samodzielnych pracowników akademickich, 63 osoby reprezentujące pozostałych pracowników akademickich, 39 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami, 68 studentów i 5 doktorantów.

 

Elektorów wybiera oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym (w przypadku osób niezatrudnionych na wydziale). Informacje o podziale na okręgi wyborcze dostępne są w uchwale nr 7 UKW z 7 stycznia oraz nr 20 z 21 stycznia.

 

Wybór elektorów ma się zakończyć do 22 lutego. Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów odbędzie się 9 marca. Wtedy w głosowaniu indykacyjnym zostaną wyłonieni kandydaci na urząd rektora. O tym, kto będzie kierować uczelnią w kadencji 2016-2020 dowiemy się 20 kwietnia. Prorektorzy zostaną wybrani 18 maja.

 

Kolejne głosowania

Równolegle odbywać się będą wybory członków Senatu UW, dziekanów, prodziekanów, przedstawicieli do rad wydziałów i do innych jednostek niebędących wydziałami oraz przedstawicieli do Rady Bibliotecznej. Cała procedura zakończy się 10 czerwca.