Naukowcy z Wydziału Psychologii UW pomagają uczestnikom i świadkom wypadków komunikacyjnych oraz osobom, które straciły bliskich w wypadkach.

Terapie są organizowane w trzeciej edycji programu TRAKT, w którym uczestniczą specjaliści mający największe w Polsce doświadczenie w leczeniu pourazowego zaburzenia stresowego u ofiar wypadków komunikacyjnych.

 

PTSD to zespół stresu pourazowego, który dotyka około 25% osób uczestniczących w wypadkach drogowych. Objawia się w postaci różnych trudności emocjonalnych, m.in. lęku i unikaniu jazdy samochodem oraz przechodzenia przez ulicę, a także nawracających niechcianych wspomnień, snów o wypadku czy obniżenia sprawności w pracy zawodowej.

 

Osoby, które uczestniczyły w wypadku komunikacyjnym i zgłoszą chęć uczestnictwa w badaniach i leczeniu, przejdą badanie lekarskie i psychologiczne. Ci, u których PTSD zostanie potwierdzone, otrzymają propozycję trzymiesięcznego leczenia psychoterapią.

 

Przez 12 kolejnych tygodni pacjenci będą brali udział w cotygodniowych 90-minutowych sesjach z psychoterapeutą. Po ich zakończeniu zostaną zapraszani na niezależną diagnozę oceniającą skuteczność leczenia. W razie potrzeby specjaliści zaproponują modyfikację i kontynuację leczenia.

 

Dzięki programowi TRAKT koszty diagnoz i psychoterapii są pokrywane ze środków na badania naukowe. Już ponad 1000 osób z całej Polski mogło wziąć udział w specjalistycznej diagnozie, a jeśli rozpoznano u nich obecność PTSD – również w całkowicie bezpłatnym, specjalistycznym leczeniu zespołu stresu pourazowego. Większość pacjentów, która ukończyła trzymiesięczną terapię z sukcesem, jest wolna od utrudniających życie objawów PTSD.

 

Szczegółowe informacje