Zakończyła się rejestracja na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Wyniki ogłoszone zostaną 19 lipca.

Zakwalifikowani na studia zostaną kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. O tym, czy kandydat dostał się na studia dowie się 19 lipca przede wszystkim ze swojego konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Tradycyjne listy wywieszone zostaną również na poszczególnych wydziałach.

 

Składanie dokumentów

Na złożenie dokumentów (m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne, kopia dowodu osobistego) kandydaci będą mieli kilka dni. Dokumenty przyjmowane będą bezpośrednio w jednostkach, które prowadzą kierunki.

 

Wymagane dokumenty (strona Biura ds. Rekrutacji)

 

Przyjmowanie dokumentów potrwa od 20-21 lipca oraz 24 lipca. W kolejnych turach dokumenty można będzie składać 25-26 lipca oraz 27-28 lipca.

 

Jeżeli kandydat nie złoży dokumentów w odpowiednim terminie na jego miejsce kwalifikowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

W przypadku, gdy miejsca na danym kierunku nie zostaną wyczerpane, może zostać uruchomiona dodatkowa tura zapisów. Zwykle dodatkowe rekrutacje prowadzone są na przełomie sierpnia i września.

 

Egzaminy wstępne

Dodatkowe egzaminy wstępne prowadzone są na sześciu kierunkach. Na socjologii egzamin odbędzie się 14 lipca, na psychologii w języku angielskim 13, 14 i 17 lipca. Na filozofii w języku angielskim, logopedii ogólnej i artes liberales 17 i 18 lipca, a na indywidualnych studiach międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych 17, 18 i 19 lipca. Poza egzaminem z socjologii, który będzie pisemny, pozostałe zostaną przeprowadzone ustnie.

 

Wyniki rekrutacji na tych kierunkach ogłoszone zostaną 20 lipca. Dokumenty przyjmowane będą 20-21 i 24 lipca, a następnie w przypadku niewypełnienia miejsc w dwóch dodatkowych turach 25-26 lipca oraz 27-28 lipca.

 

Harmonogram rekrutacji 2017/2018 (pdf)