Pracownicy i doktoranci UW mogą wziąć udział w kolejnych szkoleniach online realizowanych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” we współpracy z wydawnictwem Springer Nature. Zapisy na najbliższe szkolenie „Journal Editors” zakończą się 5 listopada.

Szkolenia organizowane są w ramach działań: I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych”, V.3.1 „Rozwój kompetencji pracowników” oraz V.3.5 „Program rozwoju i doskonalenia kompetencji «miękkich» naukowców” programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

 

Do końca 2021 roku zaplanowano szkolenia:

  • „Journal Editors”: 16–17 listopada, zapisy do 5 listopada;
  • „Academic Presentations”: 29–30 listopada, zapisy do 21 listopada;
  • „Science Communication”: 1–2 grudnia, zapisy od 2 do 23 listopada;
  • „Getting Published”: 3, 13, 17 grudnia, zapisy od 2 do 25 listopada.

 

Harmonogram szkoleń i zapisów na szkolenia >>

 

Szkolenia adresowane są do:

 

  • szkolenie „Journal Editors” – przedstawicieli redakcji czasopism naukowych afiliowanych na UW;
  • pozostałe szkolenia – nauczycieli akademickich (przede wszystkim osób zatrudnionych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych) i pracowników administracyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania na Uniwersytecie Warszawskim przez cały okres trwania szkolenia oraz młodych naukowców (doktorantów).

Szkolenia są realizowane w języku angielskim w formie warsztatów.

 

Rejestracja odbywa się na platformie Kampus Pracownik w kategorii kursów programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB): https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl. Szczegółowe informacje wraz z programem znajdują się w opisach szkoleń na platformie.

 

Szkolenia są realizowane w ramach działań rozwojowych zaplanowanych w programie IDUB. Na stronie programu dostępna jest pełna oferta działań rozwojowych: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/rozwoj/.