Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w szkoleniach online, których celem jest rozwijanie kompetencji dydaktycznych, również w zakresie nauczania na odległość. Kursy są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Najbliższe szkolenia odbędą się na początku maja.

Sekcja ds. rozwoju kompetencji Biura Spraw Pracowniczych UW zorganizowała w kwietniu pierwsze szkolenia online z zakresu obsługi narzędzi informatycznych umożliwiających zdalne prowadzenie zajęć. Teraz, ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami, została przygotowana kolejna pula kursów zaznajamiających z korzystaniem z bezpłatnych narzędzi internetowych wspierających zdalne nauczanie i komunikację wykładowców ze studentami, ale też rozwijających kompetencje miękkie.

 

Szkolenia są skierowane do nauczycieli akademickich, którzy w semestrze następującym po zrealizowanym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. W ofercie dostępne są m.in. zajęcia z zakresu komunikacji z grupą wielokulturową oraz kursy z obsługi narzędzi do spotkań grupowych online i internetowej dystrybucji materiałów dydaktycznych (Google Meet, Google Docs i inne).

 

Kursy będą prowadzone przez naukowców i innych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego poprzez platformę Kampus.

Szkolenia zaplanowane na maj:
 • Wstęp do komunikacji z wielokulturową grupą studentów i studentek,
 • Zagraniczni studenci na UW – międzykulturowa komunikacja bezpośrednia i online – wybrane zagadnienia,
 • Wprowadzenie do narzędzi Google Meet, Classroom i Docs/Forms/Sheets – funkcjonalności poszczególnych narzędzi niezbędne w dydaktyce zdalnej,
 • Jak podczas zajęć korzystać jednocześnie z aplikacji Google Meet, Classroom i Docs/Forms/Sheets – integracja wielu narzędzi w pracy ze studentami,
 • Dobre praktyki w korzystaniu z aplikacji Google w dydaktyce – ćwiczenia praktyczne,
 • Komunikacja ze studentami ze spektrum autyzmu.

Pełna oferta i otwarta już rejestracja są dostępne pod adresem: http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Przed zapisem należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa i regulaminem.

 

Plan szkoleń >>

Rejestracja na szkolenia

W celu rejestracji na szkolenie należy:

 • wejść na stronę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/,
 • wybrać kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”,
 • wybrać kategorię szkoleń „szkolenia z kompetencji miękkich” lub „szkolenia z obsługi narzędzi informatycznych”,
 • wyszukać szkolenie według nazwy,
 • postępować zgodnie z informacjami zawartymi w opisie szkolenia.