Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się szkoła zimowa „Memory in conflict” poświęcona złożoności pamięci europejskich. Bierze w niej udział 28 studentów i doktorantów, głównie z uczelni Sojuszu 4EU+. Wydarzenie organizowane jest w ramach drugiego programu flagowego „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”.

Tematem szkoły zimowej jest pamięć zbiorowa o konfliktach oraz skonfliktowane pamięci powstałe podczas wzajemnych doświadczeń. Uczestniczą w niej doktoranci i studenci z uczelni Sojuszu 4EU+: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu w Kopenhadze, Uniwersytetu Sorbońskiego. Są to reprezentanci różnych dyscyplin m.in. psychologii, socjologii, antropologii, historii, literatury, nauk politycznych czy kulturoznawstwa.

 

Dla uczestników wydarzenia przygotowano wykłady, warsztaty i seminaria dotyczące tematyki pamięci kolektywnej. Zajęcia prowadzone są przez badaczy z uniwersytetów: Warszawskiego, Sorbońskiego, Karola w Pradze, Heidelbergu i Uniwersytetu w Mediolanie. Szczegółowy program wydarzenia >>

 

 

Wykład otwierający „Comparing Genocides, Social Sciences and Memory” został przygotowany przez prof. Annette Becker z Universite Paris Nanterre.

 

Szkoła zimowa „Memory in conflict” potrwa do piątku. Wydarzenie jest inauguracją projektu „Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective”, którego zadaniem jest stworzenie interdyscyplinarnej sieci badaczy pochodzących z uczelni 4EU+. W przyszłości sieć naukowców ma opracować wspólny program dydaktyczny studiów nad pamięcią.