Pięcioro początkujących badaczy z Ukrainy będzie kontynuowało edukację i badania na Uniwersytecie Warszawskim. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs stypendialny skierowany do studentów i osób przed doktoratem szukających schronienia w Polsce, finansowany z funduszy norweskich i EOG.

Stypendia otrzyma łącznie 40 studentów i naukowców, którzy przed wojną prowadzili badania lub uczyli się w Ukrainie. Pięć osób będzie kontynuować swoją działalność naukową w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego. 

  • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (opiekun naukowy: prof. Ewa Bulska): stypendystka będzie pracować przy realizacji pilotażowego projektu badawczego pt. „Diagnoza SARS-CoV-2 z wykorzystaniem analizy chemicznej wysuszonych plam krwi techniką LA-ICP-MS”, którego głównym celem jest odróżnienie krwi pacjentów, którzy byli/są chorzy na SARS-CoV-2 od krwi zdrowych ludzi za pomocą analizy pierwiastkowej i izotopowej wysuszonej krwi. Naukowcy dążą do opracowania nowej, szybkiej i unikatowej metody badań, umożliwiającej postawienie diagnozy i pomagającej w walce z pandemią.

 

  • Wydział Orientalistyczny (opiekun naukowy: dr Magdalena Rodziewicz): stypendysta będzie zajmował się przygotowaniem materiałów do pracy doktorskiej na temat „Broń w Armenii epoki Bagratydów (koniec IX – połowa XI w.)”; jego badania będą w szczególności koncentrowały się na średniowiecznym materiale archeologicznym dotyczącym miniatur ormiańskich.

 

  • Wydział Archeologii (opiekun naukowy: prof. Aleksander Bursche): stypendystka brała wcześniej udział w realizacji projektów dotyczących rejestracji monet antycznych z Europy Środkowo‐Wschodniej, w tym „Between the seas: cultural changes between the Baltic Sea and the Black Sea in the light of Roman coin finds” oraz „Barbarian Fakers. Manufacturing and use of counterfeit Roman Imperial denarii in East-Central Europe in antiquity Project”. W trakcie realizacji programu NCN planowane jest włączenie stypendystki do projektów badawczych prowadzonych przez Katedrę Numizmatyki i Muzealnictwa, w tym w szczególności do projektu dotyczącego rejestracji w bazie i na mapach współczesnych znalezisk starożytnych monet z Ukrainy.

 

  • Wydział Biologii (opiekun naukowy: dr Iwona Dembicz): stypendystka od 1 lipca pracuje na Uniwersytecie Warszawskim jako technik w projekcie „Digitalisation of biodiversity of Cultural cites of Southern Ukraine”. Temat jej pracy doktorskiej to „Flora dawnych cmentarzy w regionie Północnego Przyczarnomorza”. Udział w programie będzie sprzyjał kontynuacji digitalizacji gatunków roślin, ochrony rzadkich siedlisk i zapoznaniu się z nowoczesnymi osiągnięciami nauki o roślinności.

 

Aktualizacja (21.02.2023) 21 lutego Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dodatkowe stypendia dla początkujących naukowców z Ukrainy. Jeden stypendysta będzie realizował projekt na WNPiSM UW:

  • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (opiekun naukowy: dr hab. Vadym Zheltovskyy): stypendysta jest specjalistą w dziedzinie „International information”. Prowadzi badania w zakresie stosunków międzynarodowych i komunikacji strategicznej Ukrainy i UE. W latach 2022–2025 jest uczestnikiem międzynarodowego projektu „Komunikacja strategiczna UE: przeciwdziałanie destrukcyjnym wpływom” w programie ERASMUS+, Jean Monet. W wyniku udziału w programie NCN zostanie przygotowany szereg publikacji na temat badań z zakresu edukacji medialnej i higieny informacyjnej, a także materiały do podręcznika „Polityka informacyjna i bezpieczeństwo regionalne”. Materiały te będą w przyszłości wykorzystywane podczas wykładów na uczelniach ukraińskich.