Institut français d’archéologie orientale i Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze uruchomiły stały program stypendialny. Okazją jest 80-lecie współpracy.

W latach 30. XX wieku Kazimierz Michałowski jako pierwszy Polak rozpoczął w Egipcie badania naukowe. W mieście Edfu jego ekipa prowadziła wykopaliska na terenie zabudowań i nekropolii. Odnalezione zabytki są do dziś przechowywane w Muzeum Narodowym w Warszawie. 80 lat po tej ekspedycji Institut français d’archéologie orientale i Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze ogłosiły stały program stypendialny.

 

Polsko-francuskie stypendium jest przeznaczone dla osób po doktoracie. Od 1 października 2017 do 31 grudnia 2018 stypendysta będzie mógł prowadzić w Kairze własne badania. Będzie odpowiedzialny za organizację dwudniowego seminarium o starożytności i średniowieczu Afryki Północno-Wschodniej oraz za wydanie tomu pokonferencyjnego z artykułami. Subsydium wyniesie 30 tys. euro. Dokumenty należy składać do 1 kwietnia 2017.

 

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego prowadzi badania wykopaliskowe i prace konserwatorskie w krajach basenu Morza Śródziemnego, Afryki i Bliskiego Wschodu. CAŚ zarządza Stacją Badawczą w Kairze, która pomaga naukowcom z UW i innych polskich ośrodków badawczych w prowadzeniu prac archeologicznych i konserwatorskich. Reprezentuje także środowiska polskich badaczy, archeologów i konserwatorów wobec władz odpowiedzialnych za starożytności w Egipcie.

Informacje o konkursie stypendialnym

Institut français d’archéologie orientale

 

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego