247 studentów i doktorantów przyjętych na studia lub do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającym roku akademickim odebrało dyplomy Stypendiów na Start, które są inicjatywą Rektorskiego Funduszu Stypendialnego.

Od roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Warszawski oferuje Stypendia na Start w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. Otrzymują je najzdolniejsi nowo przyjęci studenci i doktoranci UW.

 

10 kwietnia w Pałacu Kazimierzowskim rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak wręczył laureatom dyplomy Stypendiów na Start. Otrzymało je 247 osób, w tym 127 laureatów Stypendium na Start dla Olimpijczyków, 72 laureatów Stypendium na Start dla Sportowców i 48 laureatów Stypendium na Start dla Doktorantów. W uroczystości wzięli udział m.in. laureaci, przedstawiciele władz UW i kierownicy jednostek dydaktycznych.

 

– Jesteście niezwykle ważną częścią Uniwersytetu Warszawskiego i jego przyszłością. W imieniu całej społeczności akademickiej gratuluję Wam sukcesów – mówił rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak podczas uroczystości wręczenia dyplomów.

 

Liczba osób, które otrzymały Stypendia na Start, zwiększyła się w stosunku do zeszłego roku w dwóch grupach: laureatów olimpiad przedmiotowych (81 laureatów w 2023 roku) oraz sportowców (42 laureatów w ubiegłym roku). W 2023 i 2024 roku liczba doktorantów, którym zostały przyznane Stypendia na Start jest taka sama.

 

Wysokość stypendium w przypadku Stypendium na Start dla Olimpijczyków oraz dla Sportowców wynosi 12 tys. zł, a w przypadku Stypendium na Start dla Doktorantów – 18 tys. zł (wypłacane jednorazowo).

 

Program przewiduje trzy typy stypendiów:

  • Stypendium na Start dla Olimpijczyków – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej;
  • Stypendium na Start dla Sportowców – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w Szkole Doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami, którzy zajęli punktowane miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski, a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”;
  • Stypendium na Start dla Doktorantów – przeznaczone dla doktorantów pierwszego roku kształcenia w Szkole Doktorskiej, którzy osiągnęli w postępowaniu rekrutacyjnym wynik punktowy znajdujący się w 20% najwyższych wyników w danej dyscyplinie lub w ramach programu kształcenia w danej Szkole Doktorskiej.