24. konkurs Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyniósł 19 młodym badaczom z Uniwersytetu roczne stypendia.

Stypendia Start FNP pomagają doktorantom i doktorom przed ukończeniem 30. roku życia w początkach ich drogi zawodowej. Laureaci mogą przeznaczyć pieniądze na dowolny cel.

 

28 kwietnia dziewiętnaście osób z UW dowiedziało się, że otrzyma po 28 tys. zł rocznego dofinansowania: pięć osób z Wydziału Fizyki, trzy osoby z Wydziału Psychologii, po dwie z wydziałów Nauk Ekonomicznych oraz Polonistyki.

 

Trzy osoby z najlepszymi ocenami jury mogły liczyć na 36 tys. zł. Podwyższone stypendium otrzymał dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki UW. Jest jednym z najlepszych w świecie specjalistów złożoności parametryzowanej, działu algorytmiki. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2013 roku na Uniwersytecie w Bergen. Miał wtedy 25 lat. Dziś jest adiunktem w Instytucie Informatyki UW. FNP przyznała mu finansowanie drugi raz.

 

W tegorocznym konkursie Start wpłynęło 1291 zgłoszeń, z czego 121 okazało się szczęśliwych dla ich autorów. Dziewiętnaście stypendiów zdobyli naukowcy związani z Polską Akademią Nauk, dziesięć – z Uniwersytetem Jagiellońskim, dziewięć – z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, siedem – z Uniwersytetem Wrocławskim. Średnia wieku laureatów wyniosła 29 lat. 67% stypendystów posiadało stopień doktora.