– UW to uczelnia, której studenci od samego początku mogą angażować się w badania naukowe – mówi prof. Mikołaj Czajkowski.

Prof. Czajkowski pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z mikroekonomii i ekonometrii. Jest członkiem zespołu Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, który działa na UW.

 

Naukowo zajmuje się modelowaniem preferencji konsumentów, dzięki czemu można przewidywać ich zachowania lub określać wartość ekonomiczną dóbr i usług, czyli to, ile konsumenci byliby gotowi za nie zapłacić. Również za dobra publiczne i te, które nie mają rynków. Takim przykładem są dobra (miód, wosk czy propolis) i usługi (zapylanie) wytwarzane przez pszczoły. Koszt ich pracy jest w zasadzie darmowy, ale dla ludzi przynosi korzyści szacowane na 200 mld euro rocznie.

 

Tylko na UW

– Społeczność pszczół to królowa i robotnice, które wykonują przydzielone zadania. Na Uniwersytecie jest zdecydowanie inaczej, studenci mogą podążać za swoimi ambicjami, szczególnie naukowymi. Od samego początku mogą angażować się w badania naukowe – mówi prof. Czajkowski. – Uczą się, jak zbierać i krytycznie analizować dane, a także jak zaplanować własny projekt, żeby ktoś chciał go sfinansować, albo jak napisać artykuł, żeby ktoś chciał go przeczytać. Takich możliwości nie ma na mniej prestiżowych uczelniach – dodaje naukowiec.

 

Prof. Czajkowski uważa, że UW daje studentom wiele możliwości. – Na WNE wyławiamy talenty. Stwarzamy najlepszym, ambitnym studentom możliwości udziału w naszych badaniach, pokazujemy, jak wyglądają od podszewki. Ci młodzi ludzie są superzdolni i, o ile dostaną dobry start, bez kompleksów mogą rywalizować ze studentami lub absolwentami z najlepszych zagranicznych uczelni. Oczywiście są też tacy, którym udaje się tylko prześlizgnąć przez studia – dodaje z uśmiechem.

 

Nie tylko ekonomia

Oprócz studiów ekonomicznych, na których można wybrać takie specjalności, jak finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria, ekonomia międzynarodowa czy ekonomia przedsiębiorstwa, w ofercie rekrutacyjnej są również zarządzanie oraz międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne i międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie. Ekonomię można także studiować w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH).

W tegorocznym cyklu rekrutacyjnym przedstawiamy nauczycieli akademickich UW.  Piszemy o ich wykładach i badaniach, w które angażują się studenci. W cyklu zaprezentowaliśmy: