Mimo trwającej przerwy wakacyjnej studenci Uniwersytetu Warszawskiego działający w kołach naukowych kontynuują swoje inicjatywy. 7, 14 i 16 lipca teatr studencki The Cheerful Hamlets z Instytutu Anglistyki UW wystawił sztukę Gatsby. The Musical. Był to pierwszy spektakl muzyczny w ponad 25-letniej historii działalności grupy.

Gatsby. The Musical został zrealizowany na podstawie autorskiego libretta członków koła – Jay’a Al-Naddafa, Sary Górnej, Zuzy Przyborek i Heleny Żegnałek, opartego na powieści Wielki Gatsby Scotta F. Fitzgeralda. Prace nad sztuką rozpoczęły się na początku roku, kiedy wybrana została obsada oraz odbyły się pierwsze próby choreografii. Teksty piosenek oraz muzyka zostały samodzielnie przygotowane przez studentów.

 

– Wybór musicalu wiązał się z chęcią zrobienia czegoś nowego, czego „Hamleci” jeszcze się nie podjęli. Co roku koło wystawia zupełnie nowe spektakle, a ich przekrój jest bardzo szeroki – tragedie, komedie, kryminały, spektakle online zagrane przez studentów w trakcie pandemii. Musicalu do tej pory nie było – mówi prof. Anna Wojtyś, opiekunka koła The Cheerful Hamlets.

 

Gatsby, The Musical był pierwszym spektaklem muzycznym w historii działalności grupy. Sztuka została wystawiona na scenie w podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej 7, 14 i 16 lipca.

 

The Cheerful Hamlets

Grupa teatralna The Cheerful Hamlets działa od 1997 roku. W swoim repertuarze ma zarówno adaptacje klasycznych dzieł Szekspira (Macbeth, reż. Maria Sawicka, Jan Ziętara, Much Ado About Nothing, reż. Sara Górna, Helena Żegnałek), jak i współczesne sztuki (Steel Magnolias, reż. Sara Górna, The Mousetrap, reż. Paulina Piórkowska). Koło zrzesza studentów pragnących rozwijać umiejętności aktorskie, reżyserskie i scenopisarskie, a także przygotowywać charakteryzacje, scenografię czy kostiumy. W skład grupy wchodzą studenci studiów od I do III stopnia, jak również absolwenci.

 

Na początku każdego roku akademickiego prowadzone są przesłuchania otwarte dla wszystkich, niezależnie od kierunku studiów.

 

– Teatr The Cheerful Hamlets odgrywa ważną rolę nie tylko na poziomie Instytutu Anglistyki, lecz także wydziału oraz uczelni – mamy coraz więcej zagranicznych studentów, którzy nie są w stanie skorzystać z oferty uniwersyteckiej w języku polskim. Uczestnictwo w spektaklach „Hamletów” zapewnia element adaptacji, asymilacji, integracji ze środowiskiem, połączony ze zrozumieniem tego, co się dzieje na scenie – podkreśla prof. Anna Wojtyś.

 

Kolejna sztuka wystawiana przez The Cheerful Hamlets zaplanowana jest na semestr zimowy.