Do 13 czerwca studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ogólnouniwersyteckiej ankiecie, która ma na celu poznanie ich opinii m.in. na temat studiowania, identyfikacji z uczelnią czy funkcjonowania systemu wsparcia. Badanie prowadzi zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia, działającej w ramach Biura Innowacji Dydaktycznych.

Władzom uczelni zależy na tym, by poznać opinie studentek i studentów o różnych aspektach studiowania na UW. W tym celu badacze z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia – zgodnie z wytycznymi Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia – przygotowali ankietę, której pytania dotyczą trzech obszarów:

 

  • satysfakcji ze studiów i studiowania oraz poczucia identyfikacji z uczelnią,
  • funkcjonowania systemu wsparcia skierowanego do studentów i studentek na UW,
  • aktywności akademickiej i zaangażowania w życie uczelni.

 

– Wyniki ankiety pokażą nam, co studenci sądzą o kształceniu na Uniwersytecie. To pozwoli na podjęcie działań, które poprawią atrakcyjność studiów, usprawnią system wsparcia i zwiększą zaangażowanie studentów w życie akademickie – mówi prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

 

W pełni anonimowa ankieta dostępna jest w języku polskim i angielskim. Jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Udzielone odpowiedzi objęte są tajemnicą i będą analizowane wyłącznie przez zespół PEJK. Zgromadzony materiał pozwoli ekspertom na opracowanie raportu, który zostanie przekazany zespołowi rektorskiemu. Na podstawie wyników badania powstanie również publikacja, która będzie dostępna dla społeczności akademickiej.

Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia na UW – VIII edycja:

 

wersja w języku polskim >>

wersja w języku angielskim >>