27 czerwca Senat UW podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia zatwierdził „Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2017 roku”. Dokument zawiera kalendarium najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń, aktualne dane statystyczne oraz informacje dotyczące oferty studiów oraz procesu rekrutacji, rozwoju naukowego, współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym oraz partnerami zagranicznymi, a także finansów uczelni i prowadzonych inwestycji.

 

W publikacji znaleźć też można dane dotyczące realizacji programów służących rozwojowi UW – programu wieloletniego oraz programu zintegrowanych działań (ZIP). – Lepszemu wykorzystaniu naszego potencjału służą duże przedsięwzięcia wewnątrzuczelniane. Pierwsze z nich to wieloletni program rozwoju, który potrwa do 2025 roku. Jest finansowany ze specjalnego programu rządowego i ma na celu wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnianie współpracy między wydziałami, ułatwienie współdziałania z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz sprzyjanie międzynarodowej wymianie akademickiej. Program przewiduje budowę nowych gmachów oraz wyremontowanie istniejących – napisał we wstępie do publikacji prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

W sprawozdaniu znaleźć też można opis wielu nowych uniwersyteckich inicjatyw z 2017 roku, takich jak otwarcie Welcome Point dla studentów zagranicznych, organizację pierwszej edycji budżet partycypacyjnego na UW czy uruchomienie nowego systemu uniwersyteckich grantów.

 

Pobierz dokument:

 

Opracowaniem koncepcji dokumentu oraz jego redakcją na bazie materiałów przekazanych przez jednostki administracji uczelnianej zajmuje się Biuro Prasowe.

 

Sprawozdania roczne rektora w wersji elektronicznej za lata 2007-2017 dostępne są na stronie www.uw.edu.pl/wazne-dokumenty.