Na początku listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie dotyczące współpracy uczelni z azerbejdżańskimi instytucjami naukowymi i publicznymi. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące działalności Centrum Studiów Azerbejdżańskich na Wydziale Orientalistycznym UW oraz perspektywy dalszej współpracy badawczej.

2 listopada na UW spotkali się: prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, prof. Piotr Taracha, dziekan Wydziału Orientalistycznego UW, prof. Agata Bareja-Starzyńska (kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej), dr Nargiz Akhundova oraz dr Shahli Kazimova z Wydziału Orientalistycznego UW, przedstawiciele Azerbaijan International Development Agency (AIDA), agencji promocji rozwoju międzynarodowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu oraz dr Nargiz Gurbanova, ambasador Republiki Azerbejdżanu w RP.

 

Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego i azerbejdżańskich instytucji naukowych oraz publicznych rozmawiali o działalności Centrum Studiów Azerbejdżańskich, a także możliwości poszerzenia współpracy badawczej w zakresie chemii, fizyki i geologii.

 

Centrum Studiów Azerbejdżańskich (Centre for Azerbaijani Studies) zostało otwarte w 2018 roku przy Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej na Wydziale Orientalistycznym UW. Zostało założone na podstawie porozumienia między Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasadą Republiki Azerbejdżanu a Instytutem Historii im. A. Bakikhanova Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu, przy wsparciu Azerbaijan International Development Agency.

 

Celem działalności Centrum Studiów Azerbejdżańskich jest prowadzenie badań i kształcenia w zakresie języka, kultury i historii Azerbejdżanu oraz relacji Azerbejdżanu z Polską. Centrum organizuje sesje, konferencje i seminaria z udziałem polskich oraz azerbejdżańskich naukowców i ekspertów. Prowadzi także działalność popularyzatorską.