Uniwersytet Warszawski jest częścią sieci CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison). 5 i 6 kwietnia na UW odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli pięciu uczelni uczestniczących w sieci. Reprezentanci uniwersytetów omówili dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz przyszłe kierunki współpracy.

Do sieci CENTRAL należy pięć uczelni z Europy Środkowej – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Sieć uniwersytetów finansuje wielostronne projekty dydaktyczne i badawcze realizowane przez uczelnie partnerskie.

 

5 i 6 kwietnia na UW odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli pięciu uczelni na którym uczestnicy podsumowali dotychczasową współpracę i omówili perspektywy dalszych działań.

 

Szczegółowy program spotkania