Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW od 1 września nosi nową nazwę, tj. Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC UW).

Zmiana nazwy oraz rozszerzenie zakresu działań są konsekwencją trwającej od dłuższego czasu współpracy pomiędzy COME UW i Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW (LaCH UW). CKC UW łączy bowiem siły i doświadczenie obu tych podmiotów. Jako jednostka ogólnouczelniana będzie wspierać działania naukowe i dydaktyczne uczelni prowadzone z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 

Do podstawowych zadań CKC UW należą m.in.: realizacja i wsparcie przedsięwzięć z zakresu e-nauczania oraz działania eksperckie w zakresie przedsięwzięć cyfrowych prowadzonych na uniwersytecie (m.in. badań naukowych, kształcenia, infrastruktury). Centrum realizuje własne projekty, a także udziela wsparcia cyfrowym przedsięwzięciom pracowników naukowych i jednostek organizacyjnych uniwersytetu, w szczególności z zakresu humanistyki. Koordynuje również udział uniwersytetu w krajowych i międzynarodowych sieciach, pozostających w zakresie kompetencji CKC UW.

 

– Warto podkreślić, że CKC UW, podobnie jak dotychczas COME UW i LaCH UW, jest otwarte na szeroką współpracę w ramach Uniwersytetu Warszawskiego – zaznacza dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, dyrektor CKC UW (dotąd dyrektor COME UW).

 

Strona internetowa CKC UW (www.ckc.uw.edu.pl) jest jeszcze w opracowaniu. Tymczasem wszelkie aktualności i informacje można znaleźć na wciąż funkcjonujących stronach COME UW i LaCH.

 

Regulamin CKC UW dostępny jest w formie załącznika do zarządzenia nr 91 Rektora UW opublikowanym w Monitorze UW.