8 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się spotkanie konsorcjum najbardziej liczących się uniwersytetów badawczych w Europie – LERU.

Liga europejskich uniwersytetów badawczych (League of European Research Universities) – LERU została założona w 2002 roku. W jej skład wchodzą 23 uniwersytety z 12 państw europejskich. Głównym zadaniem konsorcjum jest wsparcie inicjatyw badawczych na uczelniach. Głos rektorów uniwersytetów należących do LERU jest istotny w europejskiej polityce dotyczącej badań. LERU rozpoczęło współpracę z uczelniami z Europy Środkowej (Central European Universities) – CE7. Do grupy uczelni CE7 należy Uniwersytet Warszawski.

 

8 kwietnia na UW odbędzie się spotkanie przedstawicieli LERU i CE7. Rektorzy uczelni europejskich będą rozmawiać m.in. o 9 Ramowym Programie UE w zakresie badań i innowacji, wyzwaniach w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wpływie Brexitu na Europejską Przestrzeń Badawczą i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego oraz społeczeństwie „post-truth”.