15 września zostało podpisane porozumienie pomiędzy UW a m.st. Warszawą w sprawie uruchomienia wspólnego projektu „Warszawska sieć przedszkoli i szkół ćwiczeń Uniwersytetu Warszawskiego”. Współpraca Uniwersytetu i warszawskich placówek oświatowych obejmować będzie m.in. praktyki nauczycielskie dla studentów UW oraz zajęcia rozszerzające kompetencje kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli.

W roku akademickim 2022/2023 studenci skorzystają z niemal 80 miejsc praktyk w przedszkolach i prawie 200 miejsc praktyk w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Jednostki UW, które prowadzą kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela, zaoferują placówkom tworzącym „Warszawską sieć przedszkoli i szkół ćwiczeń Uniwersytetu Warszawskiego” wsparcie w organizacji dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania naukowe uczniów. Na UW odbędą się także zajęcia doskonalące kompetencje naukowe i dydaktyczne kadry pedagogicznej.

 

Nauczyciele będą mieli możliwość udziału w wykładach gościnnych, seminariach i innych wydarzeniach naukowych organizowanych na uczelni, a uczniowie – w uniwersyteckich projektach naukowych i popularnonaukowych.

 

Przedstawiciele szkół i przedszkoli będą również uczestniczyć w doskonaleniu programów studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela oraz w badaniach prowadzonych przez studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z UW.

 

Po ewaluacji pierwszych dwóch lat realizacji projektu, lista placówek oświatowych zostanie poszerzona o kolejne szkoły i przedszkola zainteresowane współpracą z uczelnią.