Zarząd Samorządu Doktorantów UW zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące nowego modelu kształcenia doktorantów i rekrutacji do szkół doktorskich, które odbędzie się 27 czerwca o godz. 16.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów ulegnie zmianie. Studia III stopnia będą stopniowo wygaszane, a ich miejsce zajmą szkoły doktorskie.

 

17 kwietnia prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał: Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych, Szkołę Doktorską Nauk Społecznych, Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów do wszystkich czterech szkół.

 

Zarząd Samorządu Doktorantów organizuje spotkanie informacyjne dla kandydatów zainteresowanych kształceniem w szkołach doktorskich UW. Odbędzie się ono 27 czerwca o godz. 16 w budynku Samorządu Studentów UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, sala 200 (II piętro). Strona wydarzenia na Facebooku.