Jak skutecznie starać się o grant Europejskiej Rady ds. Badań? Dr Marcin Pilipczuk z WMIM, który jako jedna z trzech osób z Polski otrzymał w tym roku grant, mówił o swoich doświadczeniach.

W tym roku Polakom udało się zdobyć trzy prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council), które przeznaczone są na badania pogłębiające wiedzę o świecie i mogące prowadzić do przełomowych wniosków i odkryć. W sumie laureaci konkursu Starting Grant dostaną 5 mln euro.

 

– Ci młodzi naukowcy swoimi osiągnięciami dowodzą, że kondycja polskiej nauki jest dużo lepsza, niż można byłoby sądzić. Te osiągnięcia są ukoronowaniem bardzo ciężkiej wieloletniej pracy. Dzięki grantom ERC wznieśli się oni na pierwszy poziom nauki światowej. To jest też bardzo duże osiągnięcie dla ich mistrzów i profesorów – mówił dr Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki szkolnictwa wyższego na konferencji w Polskiej Akademii Nauk. – Państwa osiągnięcia są wzorem do naśladowania dla następców, a dla ministerstwa i rządu są inspiracją do wspierania polskich naukowców tak, żeby mogli wykorzystywać swój potencjał skuteczniej niż do tej pory.

 

Dr Marcin Pilipczuk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW otrzymał Starting Grant na ponad 1,2 mln euro na badania z pogranicza matematyki i informatyki. – Analizujemy, co komputer potrafi policzyć i czego nie potrafi policzyć. Od strony informatyki teoretycznej częściowo wiemy, dlaczego komputer nie potrafi czegoś policzyć – mówił dr Marcin Pilipczuk. – Będziemy się skupiać w czasie prac nad badaniami różnych problemów w sieciach komputerowych i próbować wykorzystać strukturalne własności w celu wykorzystania ich w obliczeniach – opowiadał. W przygotowywaniu dokumentacji grantowej i prezentacji doktorowi Pilipczukowi pomagali koledzy z instytutu, profesorowie, wcześniejsi laureaci grantu ERC z UW i przyjaciele z zagranicy, a także Biuro Obsługi Badań UW.

 

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego zdobyli 13 z 24 grantów przyznanych Polakom. To właśnie środowisko naukowe jest tym, co wyróżnia UW spośród innych uczelni. – Uniwersytet ma interdyscyplinarne środowisko. Oprócz tradycyjnego udziału w zdobyciu grantów ERC przedstawicieli nauk ścisłych, mamy na UW przedstawicieli w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. To jest unikalna cecha Uniwersytetu, ponieważ to się nie udało nikomu wcześniej – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Nasz system jest długofalowy. Wspiera powstawanie grantów: począwszy od wspierania naukowego osób, które mają potencjał, a skończywszy na uzupełnieniu organizacyjnym.

 

Oprócz dr. Marcina Pilipczuka finansowanie ERC otrzymały badaczki na prace z neurobiologii i fizjologii. Dr hab. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN będzie sprawdzała, jak ciało migdałowate kontroluje przekazywanie emocji. Prof. Magdalena Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego będzie badać znaczenie nowoodkrytej funkcji komórek odpornościowych i wykorzystanie jej do leczenia nowotworów.