W tym roku nagroda SCF 2015 French-Polish Prize przyznawana przez Francuskie Towarzystwo Chemiczne trafiła do prof. Karola Greli z UW.

 

Société Chimique de France 2015 French-Polish Prize za wkład w rozwój nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin prof. Karol Grela otrzymał 22 czerwca.

 

Prof. Karol Grela jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a grupa której jest kierownikiem (Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej) realizuje prace badawcze w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Prof. Grela pracuje też w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i honorowym członkiem Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Domeną prof. Greli jest chemia organiczna. Od wielu lat koncentruje się on na opracowywaniu nowych katalizatorów. W 1999 r. otrzymał Nagrodę Premiera za najlepszy doktorat, a pięć lat później taką samą nagrodę, ale za najlepszą habilitację. W 2010 r. odebrał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2009. W ubiegłym roku otrzymał najważniejszą nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O badaniach prof. Karola Greli pisaliśmy w piśmie „UW”

nr 1(71), luty 2015 (pdf)

nr 1(51), luty 2011 (pdf)