MNiSW zatwierdziło skład piątej kadencji Rady Młodych Naukowców. Wśród jej członków jest pracownik Uniwersytetu Warszawskiego dr Adam Płoszaj.

W nowym składzie Rady Młodych Naukowców zasiądzie 18 badaczy. Jednym z członków rady został dr Adam Płoszaj z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

 

Jego specjalizacja to interdyscyplinarne badania rozwoju regionalnego i lokalnego. Dr Płoszaj do tej pory uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Prowadził badania w Polsce, Kanadzie, Francji, Niemczech i Ukrainie. Jest laureatem konkursu stypendialnego MNiSW dla młodych wybitnych naukowców (2014-2017).

 

Rada Młodych Naukowców to organ doradczy ministra nauki. Jej zadaniem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju kariery młodych naukowców. W radzie zasiadają przedstawiciele różnych obszarów nauki – pracownicy uczelni oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk.

 

Pełna lista członków Rady Młodych NaukowcówWięcej informacji o RMN