Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS+LAP, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. Granty otrzymały 63 projekty realizowane przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Najwięcej ze wszystkich uczelni.

We wszystkich rozstrzygniętych konkursach nagrodzono łącznie 638 projektów na kwotę niemal 668 mln zł. Najwięcej grantów będzie realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim (63). Kolejne miejsca zajmują uniwersytety: Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wrocławski i Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

OPUS 20

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na ich staż badawczy i stopień naukowy. W dwudziestej edycji naukowcy mogli się ubiegać o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, tych prowadzonych we współpracy międzynarodowej (w tym LAP – Lead Agency Procedure), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.

 

Spośród 2122 wniosków do finansowania zakwalifikowano 342 projekty na łączną kwotę ponad 449 mln zł.

Granty w konkursie OPUS 20 otrzymały 33 projekty realizowane przez naukowców z UW:
  • pięć z Wydziału Archeologii,
  • cztery z Wydziału Fizyki,
  • po trzy z Wydziału Biologii, Wydziału Chemii i Wydziału Psychologii,
  • po dwa z Ośrodka Badań nad Migracjami, Wydziału Filozofii i Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
  • po jednym z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii, Instytutu Studiów Społecznych im. Prof. R. Zajonca, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, Wydziału Neofilologii, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

 

Największe dofinansowanie, na kwotę 2 758 438 zł, przyznano projektowi pt. „Alkaliczna bateria tlenowa”, kierowanemu przez dr. Damiana Kowalskiego z Wydziału Chemii.

SONATA 16

SONATA to konkurs skierowany do badaczy na początku działalności naukowej. Dofinansowywane są w nim projekty realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Spośród 1123 wniosków złożonych w szesnastej edycji konkursu do finansowania zakwalifikowano 180 projektów na łączną kwotę niemal 161 mln zł.

 

Naukowcy z UW będą realizować 22 nagrodzone projekty:
  • cztery na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
  • po dwa w Instytucie Ameryk i Europy, Ośrodku Badań nad Migracjami, na Wydziale Chemii oraz Wydziale Psychologii,
  • po jednym w Centrum Nowych Technologii, Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, na Wydziale „Artes Liberales”, Wydziale Biologii, Wydziale Filozofii, Wydziale Fizyki, Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce, Wydziale Neofilologii, Wydziale Orientalistycznym, Wydziale Prawa i Administracji.

 

Największe dofinansowanie, na kwotę 1 998 000 zł, przyznano projektowi pt. „Badania strukturalno-funkcjonalne ludzkiej PNPazy”, kierowanemu przez dr Katarzynę Justynę Bandyrę z Wydziału Chemii.

PRELUDIUM BIS 2

PRELUDIUM BIS to konkurs, którego celem jest dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich. Laureaci konkursu są zobowiązani do odbycia trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

W drugiej edycji zgłoszono 282 wnioski. Granty otrzymało 116 z nich, na łączną kwotę prawie 58 mln zł.

Naukowcy z UW będą realizować 8 grantów na wydziałach:

Archeologii, Biologii, Chemii, Filozofii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Psychologii oraz Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

 

Największe dofinansowanie, na kwotę 541 680 zł, otrzymał projekt pt. „Responsywne hiErarchiczne nanOkomPozyty dla chiralnEj plazmoNiki (REOPEN)”, kierowany przez dr. hab. Wiktora Eligiusza Lewandowskiego z Wydziału Chemii.

Pełne listy rankingowe znajdują się na stronie NCN >>