Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Opus 9, Preludium 9 i Sonata 9. Finansowanie przyznano 65 projektom zgłoszonym przez badaczy z UW.

W dziewiątej edycji konkursów Opus, Preludium i Sonata na prowadzenie badań przyznano naukowcom niemal 355 mln zł.

 

O finansowanie w konkursie Opus mogą starać się badacze niezależnie od stażu i stopnia naukowego. W ostatniej edycji nagrodzono 38 projektów z Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie finansowanie przyznano 425 z 2112 zgłoszonych wniosków.

 

Konkurs Preludium przeznaczony jest dla początkujących naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora. W tej edycji NCN wyróżnił wnioski 20 badaczy z Uniwersytetu. Do finansowania zakwalifikowano 336 spośród 1427 złożonych projektów.

 

Sonata to konkurs dla naukowców, którzy posiadają stopień doktora uzyskany nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku na grant. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tym konkursie UW zrealizuje 7 spośród 142 nagrodzonych grantów. O przyznanie dofinansowania w Sonacie ubiegło się 724 wnioskodawców.

 

Na stronie Narodowego Centrum Nauki opublikowano szczegółową listę nagrodzonych wniosków oraz opisy każdego z projektów zakwalifikowanych do finansowania.