Chociaż regularne zapisy na studia na rok akademicki 2014/2015 rozpoczną się 9 czerwca, to na kierunki prowadzone w całości w języku angielskim rekrutacja już trwa. Na kilka z nich zakończy się już w kwietniu.

 

Podczas tegorocznej rekrutacji do wyboru jest prawie 120 różnych kierunków. Ostatnio do katalogu dołączyły dwa nowe kierunki studiów oraz jedna specjalizacja.

 

Obecnie otwarte są zapisy na studia stacjonarne:

Tego jeszcze nie było

Na Wydziale Historycznym od nowego roku można będzie studiować historię i kulturę Żydów. To propozycja dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia. W Instytucie Historycznym od lat działa Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza, prowadzone są też studia podyplomowe o podobnej tematyce, ale do tej pory nie było takiego kierunku na studiach licencjackich i magisterskich.

 

Studia tego typu, choć pod różnymi nazwami (np. judaistyka) istnieją już na wielu innych uczelniach polskich, np. w Krakowie, Lublinie Łodzi czy we Wrocławiu. Program studiów zakłada interdyscyplinarność, współpracę z wydziałami: Orientalistycznym, Polonistyki, Psychologii oraz Ośrodkiem Studiów Amerykańskich. W przyszłości prawdopodobnie utworzone zostaną studia magisterskie na tym samym kierunku.

 

Nowości na pedagogice

Na Wydziale Pedagogicznym, na kierunku pedagogika małego dziecka otwarto specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego. To stacjonarne studia nauczycielskie, pierwszego stopnia.  Jest też nowy kierunek, wykładany w języku angielskim: język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym czyli Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, studia stacjonarne drugiego stopnia.

 

Przydatne linki:

Internetowa Rejestracja Kandydatów

harmonogram rekrutacji

katalog kierunków

więcej o rekrutacji