4 lipca to ostatni dzień, w którym kandydaci na studia I stopnia i jednolite magisterskie mogą zarejestrować się w systemie IRK. Rekrutacja trwa od 5 czerwca. UW oferuje ponad 100 kierunków studiów.

Na Uniwersytecie Warszawskim można wybrać studia humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, programy międzyobszarowe, a także kierunki prowadzone w języku angielskim.

 

Zapisy na studia odbywają się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Żeby wziąć udział w rekrutacji należy założyć konto w IRK, wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek studiów, a następnie dokonać opłaty rekrutacyjnej.

 

Terminy rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie (stacjonarne)
  • 5 czerwca – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
  • 4 lipca – ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
  • 13 lipca – ogłoszenie wyników rekrutacji przez jednostki, które nie prowadzą dodatkowych egzaminów wstępnych
  • 16 lipca – ogłoszenie wyników rekrutacji przez jednostki, które prowadzą dodatkowe egzaminy wstępne

Harmonogram rekrutacji

 

Podstawą kwalifikacji na studia są wyniki egzaminów maturalnych. Pod uwagę są brane punkty uzyskane z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także w zależności od kierunku z jednego lub dwóch przedmiotów dodatkowych.

 

Nowe kierunki studiów

Podczas rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 kandydaci będą mieli do wyboru cztery nowe kierunki studiów:

  • chemię medyczną (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne) na Wydziale Chemii,
  • architekturę przestrzeni informacyjnych (studia I stopnia, stacjonarne i zaoczne) na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
  • publikowanie współczesne (studia I stopnia, stacjonarne i zaoczne) na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
  • stosowaną psychologię zwierząt (studia I stopnia zaoczne) na Wydziale Psychologii,

oraz dwie nowe specjalności:

  • European Politics and Economics w ramach kierunku europeistyka – integracja europejska (European Studies – European Integration), specjalność w języku angielskim na studiach stacjonarnych I stopnia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych),
  • studia miejskie i regionalne w ramach kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność na studiach II stopnia stacjonarnych (Instytut Ameryk i Europy, Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych).

 

Katalog kierunków dostępnych podczas najbliższej rekrutacji znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Więcej informacji o rekrutacji