30 stycznia 1921 roku Zakład Fizyki UW rozpoczął działalność w budynku przy ul. Hożej 69 w Warszawie. Z tym gmachem wiąże się wiele ważnych momentów w historii nauki – m.in. tutaj, w 1991 roku zostało nawiązane pierwsze w Polsce w pełni funkcjonalne połączenie z Internetem, a dwa lata później otworzony został pierwszy polski serwer www.

Fizyka obecna była na Uniwersytecie Warszawskim od momentu jego powstania w 1816 roku. Początek działalności Zakładu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w styczniu 1921 roku był jednak punktem zwrotnym w rozwoju tej dziedziny nauki na Uniwersytecie. „Hoża” stała się synonimem prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów na najwyższym poziomie. W 2004 roku wydział przeprowadził się do nowego budynku przy ul. Pasteura 5.

 

Przez cały rok na Wydziale Fizyki wspominane będą ważne wydarzenia związane z działalnością kilku pokoleń badaczy. Ze względu na pandemię główne obchody jubileuszu przeniesione zostały na wrzesień.

 

Fizyka dziś

W Rankingu Szanghajskim w dyscyplinie fizyka Uniwersytet Warszawski 2020 roku zajął wysokie miejsca 51-75 wśród najlepszych uczelni na świecie i był jedyną polską jednostką, która znalazła się w pierwszej setce tego rankingu, uwzględniając wszystkie dziedziny naukowe. Pracownicy i studenci Wydziału Fizyki są nagradzani w konkursach krajowych i na arenie międzynarodowej, tworzą innowacyjne rozwiązania oraz publikują na łamach prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych.

 

– Kontynuując wspaniałe tradycje, staramy się sprostać nowym zadaniom pojawiającym się wraz ze zmianami w otaczającym nas świecie. Naszym nadrzędnym celem pozostaje zachowanie wysokich standardów badań naukowych i kształcenia młodzieży. Naukowcy korzystają z najwyższej jakości aparatury do przeprowadzania eksperymentów m.in. w dziedzinie nowych materiałów i technologii, nanotechnologii, fotoniki, optyki kwantowej, nowych środków i technik medycznych, biotechnologii i bioinżynierii. Badania prowadzone są we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu, mądrości i pomysłowości naszej społeczności Wydział zachowa w przyszłości wysoką, liczącą się na świecie pozycję – mówi prof. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki.

 

 

Obchody jubileuszu

W 100. rocznicę rozpoczęcia działalności Zakładu Fizyki przy ul. Hożej 69, na Wydziale Fizyki trwają obchody jubileuszu tego wydarzenia. W ramach obchodów planowana jest m.in. inauguracja „Fizykoteki” – wirtualnego muzeum Wydziału Fizyki UW.

 

Kulminacją jubileuszu będzie uroczystość zatytułowana „100 lat fizyki – od Hożej do Pasteura“, którą patronatem honorowym objęli rektor Uniwersytetu Warszawskiego, burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Podczas konferencji, która odbędzie się od 10 do 12 września naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego wraz z badaczami z zagranicy podsumują dokonania fizyki warszawskiej na przestrzeni ostatniego stulecia i omówią plany badawcze na przyszłość. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: https://hozapasteura100lat.fuw.edu.pl/

Czy wiesz, że?
  • Wydział Fizyki jest uznawany za miejsce narodzin polskiego Internetu. To tutaj 17 sierpnia 1991 roku nawiązano pierwsze w Polsce w pełni funkcjonalne połączenie z Internetem. Mail przesłano z Wydziału Fizyki UW na Uniwersytet w Kopenhadze. Dwa lata później na Wydziale Fizyki został uruchomiony pierwszy polski serwer www.
  • Prof. Marian Danysz i prof. Jerzy Pniewski za odkrycie hiperjąder byli kilkakrotnie nominowani do Nagrody Nobla.
  • Zakup pierwszej aparatury naukowej na Hożą 69 został w dużej mierze sfinansowany przez Fundację Rockefellera.
  • Wiodącymi kierunkami w latach 30. były luminescencja ciekłych i stałych roztworów barwników oraz par metali, a także struktura linii widmowych.
  • Przez 10 lat od rozpoczęcia działalności na Hożej popularność fizyki była tak duża, że konieczna była dobudowa nowego skrzydła.
  • Prof. Stefan Pieńkowski, był twórcą ośrodka fizyki doświadczalnej i trzykrotnym rektorem UW, w czasie okupacji stał na czele konspiracyjnego Wydziału Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • W 1936 roku prezydent Ignacy Mościcki wydał na Zamku Królewskim przyjęcie dla uczestników Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Luminescencji, który odbył się w Warszawie. Komitetem organizacyjnym kierował prof. Pieńkowski.
  • W 2011 r. budynek przy ul. Hożej 69 otrzymał tytuł European Physical Society Historic Site – Historycznego Miejsca Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.