Ukazał się ranking uczelni i wydziałów ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”, w którym pierwsze dwa miejsca zajęły wydziały Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UW.

„Rzeczpospolita” opublikowała ranking najlepszych wydziałów na polskich uczelniach, które kształcą studentów w zakresie nauk ekonomicznych. Pierwszą pozycję w zestawieniu zajął Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy rankingu podkreślili jego bezkonkurencyjność w zakresie jakości kadry naukowej i zaangażowania wykładowców. Zgodnie z danymi na WNE na tysiąc studentów przypada 8,6 profesora i 9,8 doktora habilitowanego. Kolejnymi ocenianymi elementami były skuteczność w pozyskiwaniu grantów, liczba publikacji naukowych i umiędzynarodowienie.

 

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Wydział Zarządzania, którego absolwenci bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy, zatrudnienie znajdują średnio w ciągu niecałych dwóch miesięcy, a ich zarobki sięgają 85% przeciętnego wynagrodzenia w regionie. Na obu uniwersyteckich wydziałach ważne są przede wszystkich jakość kształcenia i dobre przygotowanie studentów do działania w dziedzinie gospodarki.

 

Ostatnie miejsce na podium rankingowym zdobył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

„Rzeczpospolita” porównała również uczelnie ekonomiczne. Na pierwszym miejscu w tej kategorii znalazła się Szkoła Główna Handlowa.