To, jak radzą sobie absolwenci polskich szkół wyższych na rynku pracy, można sprawdzić w internetowym systemie Ekonomiczne Losy Absolwentów, który Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w maju. Dzięki niemu można np. zobaczyć, jak szybko znajdują pracę absolwenci danego kierunku na różnych uczelniach. Jest to najlepsze narzędzie do badania absolwentów w Europie. Stworzyła je Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW.
Informacje w systemie ELA pochodzą z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on. Narzędzie jest bezpieczne i anonimowe: nie ma możliwości powiązania danych z systemu z konkretnymi osobami.

 

Pomysł połączenia danych uczelni z danymi z ZUS zrodził się w 2010 roku na UW. W sumie PEJK wygrała trzy konkursy organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych na stworzenie podstaw do systematycznego prowadzenia w Polsce badań sytuacji absolwentów. – Celem tych trzech przedsięwzięć było opracowanie całościowej metodologii monitorowania losów absolwentów wszystkich uczelni, w tym oprogramowania, które generowałoby raporty automatycznie – mówi dr Mikołaj Jasiński, kierownik PEJK.

 

Z raportów można dowiedzieć się, ilu absolwentów pracuje na etat, jak długo szukają pracy, ilu mają pracodawców, jak często zmieniają pracę, ile przeciętnie zarabiają, jakie jest ryzyko bezrobocia. Wskaźniki są opatrzone komentarzami, które pomagają w interpretacji raportów. Wyniki pozwalają porównywać sytuację osób z dyplomem po różnych kierunkach i uczelniach.
Więcej o systemie ELA można przeczytać w tekście „ELA – porównywarka losów absolwentów”, który ukazał się w piśmie uczelni „UW” (s. 23)