Inicjatywa utworzenia w Polsce programu innowacyjnej onkologii była przedmiotem rozmów polskiego środowiska naukowego z przedstawicielami MD Anderson Cancer Center (University of Texas).

MD Anderson Cancer Center to jeden z ośrodków badawczych University of Texas, a jednocześnie jedna z największych i najważniejszych instytucji zajmujących się badaniami onkologicznymi na świecie. Centrum od lat rozbudowuje sieć współpracy międzynarodowej Global Academic Program MD Anderson Cancer Center, jego partnerami jest kilkadziesiąt najlepszych instytucji badawczych zajmujących się terapią nowotworów i naukami biomedycznymi.

 

Amerykańska instytucja jest zainteresowana zbudowaniem platformy współpracy z polskimi partnerami. Podczas trzydniowej wizyty w Polsce (29 czerwca-1 lipca) przedstawiciele MD Anderson Cancer Center mieli okazję poznać krajowe ośrodki zajmujące się terapią onkologiczną, porozmawiać z najlepszymi zespołami badawczymi. Pierwsze ze spotkań odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim, brali w nim również udział reprezentanci innych uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Politechniki Śląskiej, a także Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

 

Amerykańscy onkolodzy zapoznali się z badaniami związanymi z onkologią prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim, m.in. w Centrum Nowych Technologii UW.

 

Inicjatywę wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które dofinansowało cykl spotkań pracowników MD Anderson Cancer Center z przedstawicielami polskich uczelni, ośrodków naukowych, instytucji publicznych i szpitali klinicznych.