Procedury pomagające zmniejszyć niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem podczas pracy śledczej stanowią przedmiot publikacji, której autorem jest Kacper Choromański z Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Nauk Sądowych UW. Artykuł ukazał się w czasopiśmie naukowym International Journal of Legal Studies.

Publikacja zatytułowana „Przeprowadzanie analizy śladów krwawych i innych czynności kryminalistycznych w sprawach obejmujących wystąpienie COVID-19” dotyczy podstawowych procedur, które pomogą zmniejszyć niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem podczas wykonywania pracy śledczej. Autorem publikacji jest Kacper Choromański z Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Nauk Sądowych UW. Tekst ukazał się na łamach recenzowanego czasopisma naukowego International Journal of Legal Studies (IJOLS).

 

– Publikacje kryminalistyczne, które pojawiały się dotychczas w związku z pandemią, miały jedynie ograniczony zakres. Artykuł ten stanowi syntezę wiedzy i informacji związanych z praktyką kryminalistyczną, głównie z analizą śladów krwawych, opublikowanych do tej pory w kontekście choroby COVID-19  – komentuje autor artykułu.

 

Zakres tematyki opracowania dotyczy praktycznych aspektów pracy analityka śladów krwawych, nie tylko na miejscu zdarzenia, ale także podczas czynności związanych z ujawnianiem śladów przy pomocy metod chemicznych, prowadzeniem badań aktowych czy oględzinami w laboratorium. Wnioski zawarte w artykule mogą stanowić użyteczną pomoc dla biegłych oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w Polsce i za granicą.

 

Artykuł dostępny jest w języku angielskim w formacie open access pod adresem: https://www.researchgate.net/

 

Publikacja powstała w ramach dodatkowej pracy w kierowanym przez Kacpra Choromańskiego projekcie „Nowa metodyka kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogąca rozróżnić ślady zmywane od śladów zostawionych w sposób bierny”. Projekt ten uzyskał w 2019 roku dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 16 Narodowego Centrum Nauki.