Trwa akcja, w ramach której zespół z Wydziału Fizyki UW produkuje przyłbice ochronne przeznaczone dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu. Wcześniej wolontariusze w ramach inicjatywy „Materiały dla Medyków” w ciągu dwóch miesięcy wydrukowali łącznie ponad 12 tys. przyłbic, które zostały nieodpłatnie przekazane blisko 240 instytucjom medycznym w całej Polsce.

Zespół składający się ze studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Fizyki UW realizuje akcję „Przyłbice na start”, w ramach której na drukarkach 3D powstają przyłbice ochronne, z których korzystać mogą członkowie społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Materiały te umożliwią zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy i nauki na uniwersytecie w czasie epidemii. Przyłbice posłużą osobom, których obowiązki wymagają fizycznej obecności w miejscu badań, zajęć praktycznych czy wykonywania pracy biurowej.

 

Wyprodukowano dotychczas ponad 1500 przyłbic, z których korzystać mogą m.in. studenci i wykładowcy podczas egzaminów językowych i zajęć laboratoryjnych, członkowie komisji rekrutacyjnych oraz pracownicy wydziałów, jednostek i biur w ramach pracy odbywającej się w systemie dyżurowym. Łącznie na potrzeby społeczności uczelni wyprodukowane zostanie około 3 tys. przyłbic.

 

– Naszym priorytetem jest obecnie pomoc społeczności Uniwersytetu w powrocie do zajęć. Mam nadzieję, że dzięki przyłbicom poczujemy się bezpieczniej w czasie, gdy utrzymywanie dystansu wciąż jest konieczne  – komentuje prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki UW, koordynator akcji.

 

Akcja „Przyłbice na start” stanowi drugą odsłonę działań prowadzonych od marca na Wydziale Fizyki. Wolontariusze pod kierunkiem prof. Andrzeja Wysmołka, w ramach inicjatywy „Materiały dla Medyków”, w ciągu dwóch miesięcy wydrukowali łącznie ponad 12 tys. przyłbic, które zostały przekazane bezpłatnie blisko 240 instytucjom medycznym. W akcję zaangażowana była cała społeczność wydziału, a także inne osoby i jednostki z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Instytut Archeologii UW. Projekt wsparło wielu darczyńców, partnerów i sponsorów. Więcej informacji na temat akcji „Materiały dla Medyków” znajduje się na stronie http://makerspace.uw.edu.pl/pl/.

 

Projekt „Przyłbice na start” finansowany jest ze środków Wydziału Fizyki UW. Akcja wpisuje się w ogólnouniwersytecką inicjatywę „Dajmy zarobić studentom i doktorantom!”, której celem jest wspieranie zatrudnienia studentów i doktorantów w okresie epidemii. Więcej informacji >>