Do 15 sierpnia można zgłaszać rozprawy o jakości muzealnych wystaw, procesie poznawania i dostępie uczniów do edukacji nieformalnej. Tych tematów dotyczy konferencja „Przygody umysłu”.

 

Uniwersytet Warszawski i Centrum Nauki Kopernik przygotowują międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową, w czasie której zostaną poruszone tematy:

  • poznawanie, uczenie się, przeżywanie w przestrzeniach muzeów i centrów nauki,
  • kapitał społeczny i kapitał naukowy – rola centrów nauki i instytucji edukacji nieformalnej w zmianie społecznej,
  • przestrzeń, eksponaty, projektowanie doświadczeń.

 

Zgłoszenia mogą nadsyłać naukowcy, edukatorzy, dydaktycy i praktycy, którzy prowadzą badania w dziedzinach wspierających zrozumienie doświadczeń poznawczych w centrach nauki, muzeach i instytucjach edukacji nieformalnej.

 

Podczas konferencji odbędą się warsztaty badawcze w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik.

 

Gośćmi specjalnymi sympozjum będą:

  • Louise Archer z King’s College w Londynie, dyrektor programu badań Aspires, dotyczących kapitału naukowego i aspiracji brytyjskich uczniów,
  • dr Diana Issidorides, Centrum Nauki NEMO, Amsterdam,
  • prof. Paulo Blikstein, Uniwersytet Stanforda.

 

Konferencja odbędzie się 9–10 listopada i będzie prowadzona w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski.

 

Propozycje wystąpień o objętości do 3000 znaków ze spacjami należy przesłać w języku angielskim do 15 sierpnia z formularzem rejestracyjnym. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł lub 95 euro zarówno dla biernych uczestników, jak i osób występujących podczas sesji.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje o konferencji dostępne są na stronie Centrum Nauki Kopernik.