W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie otwarto przestrzeń dla doktorantów, która została stworzona, by umożliwić pracę naukową w komfortowych warunkach. W strefie co-workingowej znajdują się 23 biurka. Jednocześnie może tam pracować ponad 40 osób.

– Przestrzeń doktorancka została stworzona po to, by umożliwić pracę naukową w komfortowych warunkach – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

Przestrzeń Doktorancka to strefa dostępna wyłącznie dla doktorantek i doktorantów – jest otwarta dla osób posiadających aktywną legitymację doktorancką. W przestrzeni mogą też przebywać osoby zaproszone przez doktorantki i doktorantów – np. uczestniczące we wspólnych badaniach. Jednocześnie może tam pracować ponad 40 osób: 23 osoby przy biurkach w strefie co-workingowej, do 8 osób na pufach przy ladzie i do 14 osób w dwóch mniejszych pokojach.

 

Przestrzeń doktorancka jest miejscem umożliwiającym pracę indywidualną i grupową, np. nad projektami doktorskimi. Można tam również przeprowadzać wywiady do doktoratów, omawiać wspólne publikacje czy spotykać się w ramach uczelnianych organizacji, np. Rady Doktorantów Szkół Doktorskich, kół naukowych czy grup doktoranckich pracujących nad organizacją konferencji.

 

– Doktoranci i doktorantki UW przez wiele lat zgłaszali potrzebę powstania miejsca na uczelni, w którym można pracować naukowo oraz w ramach różnych organizacji, np. Wydziałowych Rad Doktorantów czy kół naukowych – mówi Przemysław Mroczkowski, przewodniczący Samorządu Doktorantów.

 

W przestrzeni doktoranckiej znajdują się 23 biurka w strefie co-workingowej, obniżona lada do pracy z poziomu siedzisk, tzw. „mały pokój do spotkań”, w którym są cztery miejsca do pracy, a także większy pokój – dostosowany do pracy w grupie, np. przy organizacji wydarzeń integracyjnych.

 

Stoły i biurka zostały wyposażone w mediaporty, pozwalające na podłączenie urządzeń elektronicznych, ale również indukcyjne ładowanie telefonu komórkowego. Doktoranci mogą też skorzystać z pokoju sportowego, w którym można np. ćwiczyć jogę. W przestrzeni znajduje się też szatnia i kuchnia.