Spośród 30 zgłoszonych propozycji w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dziedzińca górnego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu jury wybrało 5 najlepszych prac. Przygotowały je pracownie: 22 Architekci, zespół Dagny Badowskiej i Stanisława Ignaciuka, Karol Żurawski, LW+Architekci i GAB Piotr Grabowski Architekt. Przebudowa dziedzińca jest jednym z elementów Programu Wieloletniego.

Dziś głównym punktem dziedzińca górnego jest budynek poligraficzny, który zostanie rozebrany. W jego miejscu powstanie nowy obiekt. Będzie otoczony zielenią. Na placu pojawią się ławki i amfiteatralne schody, które posłużą jako miejsce spotkań dla studentów. W nowym budynku będą miały siedziby jednostki administracji UW, które zajmują się wsparciem kandydatów na studia oraz odpowiadają za obsługę obcokrajowców.

 

– Dziedziniec górny jest ostatnim wolnym miejscem na kampusie głównym, jakie wytworzy się po zburzeniu pawilonu poligraficznego – mówił Jerzy Pieszczurykow, kanclerz UW, w czasie ogłoszenia wyników konkursu na opracowanie architektoniczne. – Zadaliśmy państwu trudne zadanie. Nie spodziewaliśmy się, że wpłynie aż 30 prac, które w sposób nowatorski zaaranżują trudną przestrzeń. Emanowała z nich młodość i świeżość.

 

Sąd złożony z przedstawicieli UW i Stowarzyszenia Architektów Polskich przyznał pierwszą nagrodę oraz 20 tys. zł pracowni 22 Architekci, drugą nagrodę oraz 14 tys. zł – zespołowi Dagny Badowskiej, Stanisława Ignaciuka, Michała Kempińskiego, Katarzyny Stępniak, Anny Flak, a trzecią nagrodę oraz 10 tys. zł – Karolowi Żurawskiemu. Wyróżnienia i po 5 tys. zł otrzymały pracownie – LW+Architekci i GAB Piotr Grabowski Architekt.

 

Zwycięzcy zaproponowali bryłę na planie prostokąta z dwoma poziomami nad ziemią i jednym podziemnym. Duże okna otwierają budynek na kampus. Elewacja nie konkuruje z zabytkowymi budynkami z otoczenia. – Poziom prac był bardzo wysoki. Cieszy nas to, że wygrała prosta architektura. Staraliśmy się zaprojektować ten obiekt jako bardzo prosty, stąd taka konsekwencja w kształtowaniu formy – mówił przedstawiciel pracowni 22 Architekci.

 

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc dostaną zaproszenia do negocjacji. O tym, który projekt zostanie zrealizowany, będzie wiadomo po ich zakończeniu. Nowy budynek stanie między Pałacem Tyszkiewiczów-Potockich a Pałac Czetwertyńskich-Uruskich do 2021 roku.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” organizują Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych UW.

 

Konkurs na przebudowę dziedzińca górnego na kampusie głównym

22 października 2018 – składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu

7 lutego 2019 – termin składania opracowań konkursowych

6 marca 2019 – ogłoszenie zwycięskich pracowni, które dostaną zaproszenie do negocjacji

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

– ustanowiony przez Radę Ministrów 3 listopada 2015 r.

– 1 mld zł na przemianę uniwersytetu

– 18 inwestycji – nowych i odnowionych budynków, które są narzędziami do osiągnięcia celów

– 6 celów: rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych, większe umiędzynarodowienie uczelni, rozwój programu kształcenia przez całe życie, rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie innowacyjnych form kształcenia, podnoszenie jakości życia publicznego

– więcej o programie >>