Prof. Wojciech Dominik z Wydziału Fizyki został p.o. dyrektora Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na to stanowisko powołał go w lutym prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

– Dyrektorowanie tak wielodyscyplinarnej jednostce badawczej jak CeNT jest niezwykłym  wyzwaniem. Różnorodność uprawianej tematyki naukowej, warsztatów badawczych oraz wnoszonych przez naukowców doświadczeń osobistych tworzy unikatowe warunki wyzwolenia potencjału twórczego – mówi prof. Wojciech Dominik, p.o. dyrektora Centrum Nowych Technologii UW.

 

3 lutego prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wręczył mu akt powołania na to stanowisko podczas uroczystości, która odbyła się w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego. Zespół rektorski powitał prof. Wojciecha Dominika w roli nowego p.o. dyrektora CeNT UW, dziękując jednocześnie prof. Ewie Bulskiej, pełniącej tej funkcję do 31 stycznia 2021 roku. 

 

Po objęciu stanowiska prof. Wojciech Dominik zwrócił uwagę, że od czasu powołania CeNT zmienił się zarówno Uniwersytet, jak i jego otoczenie. – Niektóre krajowe doktryny pozycjonujące rolę nauki w społeczeństwie nie są już tak mocno akcentowane jak dawniej. Niezmienne pozostaje fundamentalne znaczenie badań naukowych w rozwoju cywilizacyjnym. A określenie „technologie” w nazwie CeNT zobowiązuje. Liczę, że uda się zwiększyć intensywność współpracy z wydziałami przyrodniczymi na kampusie Ochota oraz innymi jednostkami UW – mówi nowy p.o. dyrektora CeNT, dodając: – W tym roku, w związku z upływem okresu trwałości projektu finansowanego z funduszy strukturalnych, CeNT zyska większą swobodę współpracy z przedsiębiorstwami.  Zamierzam wspierać podejmowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych we współpracy z otoczeniem komercyjnym. Takie formy pracy naukowej umożliwią studentom Uniwersytetu zdobycie ważnych umiejętności i doświadczeń zawodowych.

 

Ustępująca ze stanowiska prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, podkreśla, że prowadzenie CeNT-u przekazano osobie kierującej się pryncypiami podobnymi do tych, według których sama działała, pełniąc obowiązki dyrektora tej instytucji: – Myślę, że CeNT UW znajduje się teraz w dobrej sytuacji, także finansowej, ze sprawnie funkcjonującą administracją, która rozumie potrzeby naukowców. Mam satysfakcję, że udało mi się stworzyć warunki do prowadzenia badań multidyscyplinarnych – tak, żeby różne dziedziny mogły się w sposób zrównoważony rozwijać. W ciągu 22 miesięcy mojej misji ustabilizowaliśmy też działanie administracji. Jestem przekonana, że poszczególne działy administracji CeNT potrafią współpracować zarówno ze sobą, jak i z naukowcami. 

 

Prof. Ewa Bulska kierowała CeNT-em od kwietnia 2019 roku. – Za najważniejsze wyzwanie uważałam zapewnienie komfortu pracy wszystkim grupom badawczym, w warunkach równego traktowania każdego projektu i naukowca. Ważne było także stworzenie możliwości działania grup badawczych z różnych dziedzin. Mam tu na myśli przede wszystkim biologię, chemię i fizykę, ale również grupy zajmujące się w jakimś stopniu archeologią czy inżynierią materiałową. Na ostatnim spotkaniu z pracownikami CeNT sparafrazowałam cytat z inauguracyjnej wypowiedzi prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego, mówiąc: „Nie pytaj, co CeNT UW może zrobić dla Ciebie, ale zapytaj, co Ty, co my możemy zrobić dla niego”. Przy takiej postawie będę spokojna o losy tej unikatowej jednostki naszej uczelni – mówi prof. Ewa Bulska, życząc CeNT-owi utrzymania multidyscyplinarności badań i potencjału grup badawczych z różnych dyscyplin naukowych, jak również zwiększenia współpracy między grupami badawczymi.