65 wybitnych naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi dołączyło do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Wśród nich są dwie Polki, m.in. prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii UW.

EMBO zrzesza 1700 europejskich naukowców zajmujących się biologią molekularną. Działa od 1964 r., wspiera rozwój badań w tej dziedzinie, m.in. poprzez finansowanie stypendiów, warsztatów i grantów dla naukowców na różnych etapach ich kariery.

 

– Otrzymanie członkostwa EMBO to wyraz uznania dla naukowych osiągnięć danej osoby. Cieszymy się z przyjęcia do naszej organizacji tak wielu wybitnych badaczy – mówi kierująca EMBO prof. Maria Leptin. Czonkowie EMBO uczestniczą w ocenie wniosków o granty przyznawane przez organizację, zasiadają także w radzie i komitecie EMBO.

 

Prof. Magda Konarska od dwóch lat kieruje Laboratorium Biologii RNA w Centrum Nowych Technologii UW. Wcześniej, przez ponad 20 lat pracowała na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Jest współautorką projektu ReMedy, który w maju tego roku otrzymał dofinansowanie w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na utworzenie Międzynarodowych Agend Badawczych. Drugą autorką projektu jest prof. Agnieszka Chacińska, dyrektor CeNT UW. Ośrodek ReMedy, działający przy CeNT UW, będzie zajmował się opracowywaniem nowych terapii i farmaceutyków związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworowymi. W konkursie FNP przyznano mu 35 mln zł na pięcioletnie badania. Więcej o ośrodku ReMedy >>

 

Drugą Polką, która otrzymała członkostwo w EMBO, jest prof. Marta Miączyńska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Dotychczas w pracach EMBO uczestniczyło 8 naukowców z Polski, w tym prof. Agnieszka Chacińska z CeNT UW. Nowi członkowie EMBO po raz pierwszy wezmą udział w spotkaniu organizacji w październiku w Heidelbergu.

Więcej informacji znaleźć można na stronie EMBO.