16 kwietnia została wydana ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zdalnych egzaminów i obron. O tym, co dla uczelni, pracowników, doktorantów i studentów UW wynika z przepisów ustawy oraz z najnowszych zarządzeń rektora, opowiada prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej.

Poza ustawą, pojawiły się nowe akty wewnątrzuczelniane. Zarządzenia rektora z 17 kwietnia regulują m.in. kwestie zatrudniania nauczycieli akademickich na część etatu, nominowania na stanowiska uczelniane i przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

Właśnie wchodzi w życie nowa ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (…). Między innymi, ustawa realizuje wcześniejszą zapowiedź wydłużenia okresu ewaluacji. Ocena parametryczna uczelni w poszczególnych dyscyplinach odbędzie się w 2022 roku, obejmując okres pięcioletni – lata 2017-2021. Daje to nam wszystkim kolejny rok, by jeszcze wzmocnić i powiększyć nasz naukowy dorobek, ewentualne zaległości nadrobić i jak najlepiej przygotować się do tej ewaluacji (…). Zmiany dotyczą też przyznawania studenckich i doktoranckich stypendiów i zapomóg.

 

Także obszary niezwiązane bezpośrednio z obecną sytuacją wymagają decyzji i nowych rozwiązań, np. (…) uregulowane zostało przyznawanie statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim, wyjaśniona też została formalnie sprawa zatrudnień nauczycieli akademickich na niewielką część etatu lub na krótki okres.

 

Wynagrodzenia uzupełniające, od wejścia w życie regulaminu wynagradzania, zastąpiły tzw. dodatki projektowe (…). Tutaj przyjmujemy rozwiązania, które są w moim przekonaniu korzystne przede wszystkim dla realizatorów i kierowników projektów.

Odniesienia do aktów prawnych, o których mówi prof. Andrzej Tarlecki: